VFU v Brně

Centrum pro stereotakticky navigované srdeční a mozkové intervence

Investor: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Místo: VFU Brno

Další informace

  • Rok realizace: 2009
  • Investiční náklady (mil. Kč): do 100
  • Řešené provozy: radiodiagnostika, magnetická rezonance