Politika kvality

Vedení společnosti LT PROJEKT zavedlo postupně do praxe politiku systému řízení pro trvale udržitelný rozvoj společnosti v oblasti projektových a inženýrských činností ve výstavbě. Vedení společnosti i její zaměstnanci se zavázali k plnění politiky kvality s následujícími prioritami:

 

L egislativní rámec – dodržování platných předpisů, nařízení a požadavků zainteresovaných stran
T rvalé hodnoty – podpora podnikání a neustálé zlepšování podnikové kultury
 
P ravidelné hodnocení, přezkoumávání a trvalé zlepšování procesů
R espektování stanovených priorit všemi zaměstnanci
O sobní rozvoj – trvalé zvyšování kvalifikace a personální rozvoj zaměstnanců
J akostní řízení procesů a spokojenost zákazníků
E nvironmentální akceptovatelnost všech činností a trvalé zlepšování environmentálního profilu celé společnosti
K omunikace a aktivní spolupráce se zákazníky, partnery, státní správou, konkurencí a dalšími zainteresovanými stranami
T rvalá prosperita zaměstnanců a společnosti