LT PROJEKT a.s.

Hlavním předmětem činnosti společnosti LT PROJEKT a.s. je projektová a inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby. Firma se specializuje téměř výhradně na projektování staveb pro zdravotnictví a lázeňství. Služeb využívají investoři nejen ke zpracování konkrétních stavebních projektů, ale především při tvorbě koncepce dalšího rozvoje nemocnic a při zpracovávání investičních záměrů. Koncepční studie jsou využívány při přestavbách mnoha fakultních, krajských i dalších nemocnic v České republice i na Slovensku.

MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

Ing. Luděk Tomek 

Předseda představenstva

e-mail: ludek.tomek@ltprojekt.cz

Ing. Bc. Dita Bechová 

Člen představenstva

e-mail: dita.bechova@ltprojekt.cz

Ing. Martin Foral 

člen představenstva

e-mail: martin.foral@ltprojekt.cz

Ing. Jan Kocmánek 

člen představenstva

e-mail: jan.kocmanek@ltprojekt.cz

HISTORIE

Společnost LT PROJEKT a.s. vznikla v roce 2010 transformací z fyzické osoby Ing. Luděk Tomek – LT Projekt.

Projekční kancelář Ing. Luděk Tomek – LT Projekt (fyzická osoba) byla založena v roce 1992. Jádrem projekčního týmu se stali specialisté na zdravotnickou výstavbu z bývalého státního podniku Zdravoprojekt Brno, což předurčilo její specifické zaměření na projektování zdravotnické výstavby. Díky mnohaletým zkušenostem se zdravotnickou a lázeňskou výstavbou zaručuje maximální odbornost a kvalitu navrhovaných řešení. Předností firmy schopnost optimalizace projektu podle potřeb investora tak, aby výsledná stavba byla nejen plně funkční, ale i investičně a především provozně úsporná. 

Společnost LT PROJEKT a.s. může doložit reference z činnosti pro více než 50 nemocnic, zdravotnických a lázeňských zařízení, od velkých fakultních nemocnic po menší soukromé investory.

Historické milníky

 • 1992–1993

  Založena firma – fyzická osoba Ing. Luděk Tomek – živnostenské oprávnění k projektové činnosti. Firma navazuje na práci Zdravoprojektu Brno, zůstává na stejné adrese. Od začátku podnikání snaha o specializaci na zdravotnickou výstavbu, první projekty jsou zčásti pro sociální oblast, spolupráce s Armádou spásy.
 • 1994–1995

  Firma má 4 zaměstnance, začátek projektování na PC v systému Data Cad. Navázána spolupráce s Nemocnicí v Kroměříži a s místní firmou Manďák a.s. Získáno autorizační osvědčení ČKAIT. Dokončena první velká akce – Přístavba jižního křídla budovy A Nemocnice v Kroměříži.
 • 1996–1997

  Objevují se další noví investoři – Nemocnice Jindřichův Hradec, FNKV Praha, Nemocnice Přerov. Definitivní specializace na zdravotnickou výstavbu. První zahraniční studie – Rehabilitační centrum Kuvajt. Počet zaměstnanců se nemění – 4–5 projektantů. Projekty zdravotnické technologie – dlouhodobá spolupráce s firmou Puro-Klima v.d.
 • 1998

  Dokončena výstavba architektonicky zajímavé stavby – Hemodialyzačního sanatoria EMKO Medical ve Slavkově u Brna (spolupráce arch. Zdeněk Fránek). Dokončena výstavba významné stavby „FNKV Praha 10 – Přístavba ARK“. Úspěšná spolupráce s firmou Pam Arch s.r.o.
 • 1999

  Pokračuje úspěšná spolupráce s Nemocnicí v Kroměříži a s firmou Manďák a.s. První zahraniční cesta – stavební veletrh v Paříži. Počet zaměstnanců stabilní 4–5 osob. LT PROJEKT si postupně buduje postavení na trhu zdravotnické výstavby.
 • 2000

  Navázána dlouhodobá spolupráce s Nemocnicí Vyškov, zpracována koncepce rozvoje nemocnice a následně 6 etap rekonstrukce a dostavby. Koncepční rozvojové studie nemocnic – Vyškov, Jindřichův Hradec, Kroměříž.  Zpracování koncepčních návrhů – nabídek na spolupráci v zahraničí – Vietnam, Irák, Kazachstán, Súdán.
 • 2001

  Navázána spolupráce s FN v Motole na projektu rekonstrukce a modernizace DFN (Dětské fakultní nemocnice) – spolupráce Domy s.r.o. Rozšíření počtu zaměstnanců na 7 osob.
 • 2002

  Dynamicky se rozvíjí a rozšiřuje spolupráce s firmou PURO-KLIMA, specialistou na zdravotnickou technologii. Společnými projekty jsou např. VFN Praha, Jeseník, na Slovensku Bardejov.
 • 2003

  Navázána spolupráce s MZ ČR na zpracování standardizace zdravotnických staveb. LT PROJEKT se prosazuje také v domovském městě, začíná spolupráce s FN u sv. Anny v Brně a s Vojenskou nemocnicí. Začíná úspěšná spolupráce s Nemocnicí Příbram. Získáno osvědčení o autorizaci i pro Slovenskou republiku.
 • 2004

  Koncepční a rozvojové studie – v ČR Příbram, na Slovensku Bardejov, Krompachy a Gelnica. Spolupráce s FN u sv. Anny v Brně, diskuse a spolupráce s Mayo Clinic, prestižní americkou klinikou z Rochesteru. Studijní cesta na Mayo Clinic, první návrhy k projektu ICRC.
 • 2005

  Ve firmě pracuje celkem 8 projektantů. Pokračují práce na variantách „Mezinárodního centra klinického výzkumu“ – ICRC. Firma získává významnou zakázku na Slovensku v ÚVN SNP Ružomberok.
 • 2006

  Pokračuje zvyšování počtu zaměstnanců na 12 osob. Přechod projektování na AutoCad. Druhá studijní cesta do USA na Mayo kliniku v Rochesteru. Zpracování konečné verze studie ICRC – spolupráce s Adam Architects. Pokračuje spolupráce s firmou PURO-KLIMA, práce na projektu lázeňského komplexu Strom života v Lázních Bělohrad.
 • 2007

  Rozvoj firmy, navýšení počtu zaměstnanců na 14 osob. Spolupráce s partnery – ON Příbram, FN u sv. Anny v Brně, FN v Motole, Vojenská nemocnice Brno apod. Pracovní cesta do Kazachstánu, projekt gynekologie a porodnice. Zpracování koncepčních návrhů – nabídek na spolupráci v zahraničí – Bahrajn, Vietnam, Kazachstán. Začíná spolupráce se Zlínským krajem a s FN Brno. I po 15 letech existence funguje firma jako fyzická osoba Ing. Luděk Tomek.
 • 2008

  Pokračuje výrazná expanze firmy, každoročně se navyšuje obrat při stabilizovaném počtu pouze 15 projektantů. Ve sdružení s firmou K4 a.s. získána významná zakázka pro FN Plzeň – Onkologické centrum. Významně narůstá objem koncepčních prací – zpracování generelů rozvoje nemocnic – Zlín, Příbram, FN Brno. Získání certifikátu ISO 9001. Ve spolupráci s MZ ČR dokončena metodika „Oceňování zdravotnických staveb na bázi stavebních standardů“, podle níž byly v následujících letech posuzovány plánované stavby z hlediska optimalizace investičních nákladů.
 • 2009

  Poslední rok fungování firmy jako fyzické osoby Ing. Luděk Tomek. Vysoký objem koncepčních prací – generely nemocnic – FN Brno, FN Plzeň, Nemocnica sv. Michala Bratislava. Dosaženo rekordního obratu více jak 100 mil. Kč. Expanze na slovenský trh. Významné zakázky – Nemocnice sv. Michala v Bratislavě a Internistický monoblok FN Prešov. Spolupráce s Block a.s. na projektu endokrinologického centra v Moskvě, pracovní cesty do Ruska a do Gruzie. Byla zahájena výstavba významné stavby – Onkologické centrum FN Plzeň.
 • 2010

  18 let fungování OSVČ – firma dosáhla plnoletosti – čas na změnu. Milník v historii firmy – transformace fyzické osoby Ing. Luděk Tomek na akciovou společnost LT PROJEKT a.s. Firma je stabilizovaná, projekční tým je stále v počtu 15 zaměstnanců. Byla dokončena realizace stavby Oblastní nemocnice Příbram – Modernizace a dostavba – 1. etapa. Třetí pracovní cesta a studijní pobyt na Mayo Clinic v USA.
 • 2011

  Dokončeny transformační procesy na akciovou společnost. Byla zahájena výstavba důležitých staveb – Internistický monoblok FNsP Prešov, Operační sály FN Banská Bystrica. Stavba FN Plzeň – Onkologické centrum byla nominována na stavbu roku 2011. V soutěži byla oceněna Cenou předsedy Senátu Parlamentu ČR. Dále se tato stavba dostala do závěrečné nominace v kategorii novostavba v soutěži Fasáda roku 2010 a získala Cenu Stavba mediálních partnerů v této soutěži.
 • 2012

  LT PROJEKT zůstává i v krizovém období stabilní firmou. Obnoveny práce na projektové dokumentaci Nemocnice sv. Michala v Bratislavě. Pokračuje spolupráce se slovenskými investory. Pracovní pobyty a účast ve finále projektové soutěže na rekonstrukci Universitní nemocnice ve Skopje, Makedonie. Dokončena realizace zakázky Oblastní nemocnice Příbram – Rekonstrukce křídla D3 monobloku. Stavba Oblastní nemocnice Příbram – Modernizace a dostavba byla nominována na stavbu roku Středočeského kraje 2012.
 • 2013

  Byla udržena pozice spolehlivé, odborně zdatné a kvalitní projektové organizace. Byla dokončena významná zakázka – projektová dokumentace Nemocnice sv. Michala v Bratislavě. Navázána spolupráce s novými partnery – Nemocnice Tábor, Nemocnice Písek, Karlovarská nemocnice. Kontrakt na zpracování náročné zahraniční zakázky – Nemocnice v Gabonu. Dokončeny realizace projektů – Interna FN Prešov a Operační sály FN Banská Bystrica.
 • 2014

  I přes krizi v oblasti projektování udržuje LT PROJEKT stále stav cca 14 zaměstnanců. 2014 – nejkritičtější v historii firmy, přesto je hospodářský výsledek v kladných číslech. Ceny projektových prací na historickém minimu. I ve složité situaci a v nevlídném podnikatelském prostředí se stále daří udržet vysokou úroveň projektů, bez reklamací kvality. Navázána spolupráce s novými partnery – FN Olomouc, Městská nemocnice Litoměřice. Zpracovány projekty pro dvě nemocnice v Gabonu – Mouila a Oyem.
 • 2015

  Po letech krize – vzestup obratu. Navázána spolupráce s novými partnery – FN Ostrava, Město Lanškroun, Nemocnice Jičín. Úspěšně dokončena realizace významné stavby – Nemocnice sv. Michala v Bratislavě. Spektrum projektů se rozšiřuje o zakázky mimo resort zdravotnictví. Stavba Nadzemní heliport – HEMS ve FN Plzeň byla nominována na dopravní stavbu roku Plzeňského kraje, získala cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
 • 2016

  Navýšení počtu zaměstnanců na 16 osob. Obnoveny kontakty na Slovensku – Nemocnica Poprad, Svet Zdravia (Penta Investments). Spolupráce s K4 a.s. – projekty Psychiatrických klinik pro FN Brno a FN Plzeň. Pracovní cesty do Maroka a do Kazachstánu.
 • 2017

  Další nárůst počtu zaměstnanců – 17 osob. LT PROJEKT získává významné zakázky, účast ve finále architektonické soutěže o návrh FN Hradec Králové – Next Level (spolupráce s Pelčák a partner architekti). Odborná spolupráce s Arch.Design s.r.o. na akci Next Generation Hospital Bratislava, spolupráce s holandskými architekty DHA, pro investora Svet zdravia, a.s. (Penta Investments). LT PROJEKT oslavuje 25 let úspěšné existence.
 • 2018

  Spolupráce s novým investorem  MNO Ostrava (spolupráce PPS Kania), rozšíření spolupráce na Slovensku, investor Svet zdravia – Nemocnice Topolčany, nový investor FN Nitra, významné zakázky VN Brno – Pavilon operačních oborů, Generel FN Plzeň (spolupráce K4) a Lázně Bělohrad – Pavilon lázeňské rehabilitační péče, účast na koncepčním návrhu zcela nové nemocnice (na zelené louce) Nová Krajská Baťova nemocnice Zlín-Malenovice,  pokračuje mírná expanze firmy - 19 zaměstnanců a další nárůst obratu.
 • 2019

  Zásadní změna ve vedení firmy – nové představenstvo, nárůst počtu zaměstnanců na 20, významné koncepční práce – zpracovány dva generely (Nemocnice Poprad a nemocnice Litoměřice), zahájeny práce na generelu FN Olomouc, získání významné zakázky FN Plzeň – Pavilon chirurgických oborů. První projekty v BIM (Building Information Modeling).
 • 2020

  První soutěž Design &Build - soutěž o návrh na Dětskou léčebnu se speleoterapií Ostrov u Macochy
 • 2021

  Zahájeno zpracování projektové dokumentace strategických investic MZ ČR – FN Plzeň – Pavilon chirurgických oborů, FN Olomouc – Novostavba hlavní budovy B  a FN Brno – Gynekologicko-porodnická klinika , Fakultní Thomayerova nemocnice - Urgentní příjem. Získání ocenění Opera Civitatem za projekt komplexního Onkologického centra ve FN Plzeň.
 • 2022

  Zahájeno zpracování projektové dokumentace -  Nové  CKTCH ve FN Brno, dokončeny stavby Psychiatrických klinik ve FN Brno a FN Plzeň.
 • 2023

  Zaveden ISM ve shodě s ISO 9001, ISO 27001 a ČSN 01 0391 pro předmět činnosti projektová činnost ve výstavbě.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29