Nemocnice Litoměřice, a.s.

Koncepce rozvoje

Investor: Nemocnice Litoměřice, a.s.

Místo: Nemocnice Litoměřice, a.s.

Další informace

  • Rok realizace: 2019
  • Investiční náklady (mil. Kč): do 100
  • Řešené provozy: ambulance a polikliniky, centra odborné péče, intenzivní péče (JIP, ARO, OCHRIP, DIP ), emergency, lůžkové jednotky, operační sály, porodnice, radiodiagnostika, magnetická rezonance, rehabilitace, wellness, lázeňská péče, technické a provozní zázemí nemocnic (kuchyně a stravovací provozy, garáže, DA, trafostanice)
  • Město: Litoměřice