Nemocnice sv. Zdislavy a.s.

Přístavba budovy G - NIP

Investor: Nemocnice sv. Zdislavy a.s.

Další informace

  • Rok realizace: 2016
  • Investiční náklady (mil. Kč): do 100
  • Řešené provozy: intenzivní péče (JIP, ARO, OCHRIP, DIP ), emergency
  • Město: Mostiště