Domov pro seniory Kosmonautů

Přístavba Domova pro seniory Kosmonautů

Ivestor: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Další informace

  • Rok realizace: 2018
  • Investiční náklady (mil. Kč): do 100
  • Řešené provozy: centra odborné péče
  • Město: Brno