Hamzova léčebna Luže

Dialýza

Investor: ČAD Česká aliance pro dialýzu s.r.o.

Další informace

  • Rok realizace: 2014
  • Investiční náklady (mil. Kč): do 100
  • Řešené provozy: rehabilitace, wellness, lázeňská péče
  • Město: Luže