Oblastní nemocnice Příbram

Lůžková jednotka paliativní péče

Investor: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Další informace

  • Rok realizace: 2019
  • Investiční náklady (mil. Kč): do 100
  • Řešené provozy: centra odborné péče, lůžkové jednotky
  • Město: Příbram