Úrazová nemocnice v Brně

Novostavba operačních sálů

Investor: Úrazová nemocnice v Brně

Další informace

  • Rok realizace: 2018
  • Investiční náklady (mil. Kč): nad 500
  • Řešené provozy: centrální sterilizace, intenzivní péče (JIP, ARO, OCHRIP, DIP ), emergency, lůžkové jednotky, operační sály, technické a provozní zázemí nemocnic (kuchyně a stravovací provozy, garáže, DA, trafostanice)
  • Město: Brno - Úrazová nemocnice Brno

Galerie Obrázků