REFERENCE

Centrum pro stereotakticky navigované srdeční a mozkové intervence
Rekonstrukce angiolinky v budově A4
Rekonstrukce a modernizace Ústavu soudního lékařství
Rekonstrukce patologie
Dětské endokrinologické centrum
Pavilon oddělení infektologie
Lázeňský resort Strom Života
Hybridní operační sál

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ