Nemocnice Přerov

Interní pavilon

Investor: Středomoravská nemocniční a.s., odštěpný závod Nemocnice Přerov

Místo: Nemocnice Přerov

Další informace

  • Rok realizace: 2004
  • Investiční náklady (mil. Kč): 100–500
  • Řešené provozy: ambulance a polikliniky, intenzivní péče (JIP, ARO, OCHRIP, DIP ), emergency, lůžkové jednotky
  • Město: Přerov