Moskva [RU]

Dětské endokrinologické centrum

Investor: Endokrinologické vědecké centrum "Rosmedtechnologij"

Ve spolupráci: BLOCK a.s.

Další informace

  • Rok realizace: 2009
  • Investiční náklady (mil. Kč): nad 500
  • Řešené provozy: ambulance a polikliniky, centra odborné péče, centrální sterilizace, intenzivní péče (JIP, ARO, OCHRIP, DIP ), emergency, lékárny, laboratoře a TS, lůžkové jednotky, operační sály, porodnice, radiodiagnostika, magnetická rezonance, rehabilitace, wellness, lázeňská péče, technické a provozní zázemí nemocnic (kuchyně a stravovací provozy, garáže, DA, trafostanice)
  • Město: Banská Bystrica [SK]