Fakultní nemocnice Olomouc

Generel rozvoje areálu nemocnice

Investor: Fakultní nemocnice Olomouc

Další informace

  • Rok realizace: 2020
  • Investiční náklady (mil. Kč): nad 500
  • Řešené provozy: porodnice, radiodiagnostika, magnetická rezonance, rehabilitace, wellness, lázeňská péče, technické a provozní zázemí nemocnic (kuchyně a stravovací provozy, garáže, DA, trafostanice)
  • Město: Olomouc