REFERENCE

Investiční náklady (mil. Kč):
Demolice a výstavba severního křídla chirurgického pavilonu
Rekonstrukce západního křídla
Hemodialyzační sanatorium
Dobudování mezioborové JIP
Přístavba severního křídla - I.etapa
Urgentní příjem
Rekonstrukce iktové jednotky neurologie

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ