REFERENCE

Pavilon lázeňské rehabilitační péče
Lůžková jednotka paliativní péče
Přístavba budovy A – MR a ambulance
Přístavba Domova pro seniory Kosmonautů
Zařízení sociálních služeb Charbulova
Přestavba polikliniky Lanškroun
Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu
Výstavba nového pavilonu
Modernizace centrálního objektu nemocnice

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ