REFERENCE

Lůžková jednotka paliativní péče
Přístavba budovy A – MR a ambulance
Přístavba Domova pro seniory Kosmonautů
Zařízení sociálních služeb Charbulova
Přestavba polikliniky Lanškroun
Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu
Výstavba nového pavilonu
Modernizace centrálního objektu nemocnice
Rekonstrukce a dostavba budovy G 

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ