REFERENCE

Stavební úpravy budovy Q pro novou MR
Stavební úpravy objektu X pro nové angio
Rekonstrukce chirurgického oddělení - VIP a jednodenní chirurgie
Záměr stavebních úprav budovy A - příprava a…
Budova č.24 - Přístavba hematologicko-transfuzního oddělení
Aktualizace plánu investičního rozvoje nemocnice
Zateplení polikliniky

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ