REFERENCE

Generel nemocnice
Rekonstrukce a přístavba PGO
Centralizace operačních sálů
Aktualizace plánu investičního rozvoje (generel)
Traumatologická lůžková jednotka
Přístavba lineárního urychlovače
Rekonstrukce západního křídla
rekonstrukce stravovacího provozu

REFERENCE VE VAŠEM OKOLÍ