Nemocnice v Kroměříži

Rekonstrukce východního křídla budovy A

Investor: Kroměřížská nemocnice a.s.

Místo: Nemocnice v Kroměříži

Další informace

  • Rok realizace: 2003
  • Investiční náklady (mil. Kč): do 100
  • Řešené provozy: ambulance a polikliniky, intenzivní péče (JIP, ARO, OCHRIP, DIP ), emergency, lůžkové jednotky, radiodiagnostika, magnetická rezonance, technické a provozní zázemí nemocnic (kuchyně a stravovací provozy, garáže, DA, trafostanice)
  • Město: Kroměříž