Nemocnice Moravská Třebová

Rekonstrukce hlavní budovy

Investor: Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Místo: Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Další informace

  • Rok realizace: 2003
  • Investiční náklady (mil. Kč): do 100
  • Řešené provozy: ambulance a polikliniky, intenzivní péče (JIP, ARO, OCHRIP, DIP ), emergency, lůžkové jednotky, operační sály
  • Město: Moravská Třebová